Софтуерна Компания ЕООД представя на вашето внимание продукта ни SC PACS Vet. Това е PACS система за ветеринарни клиники. SC PACS Vet системата се състои от няколко основни компонента, които са архивиране на изображения от наличното оборудване в специализирана бази данни, осигуряване на локален (вътрешен в клиниката) и дистанционен (извън клниката) достъп до изследвания и гарантиране на защита от неоторизиран достъп. Всички медицински разработки се основават на медицински стандарт DICOM - digital imaging and communication in medicine.

Какво представлява системата PACS - picture archiving and communication system. Състои се от сървър за съхранение и осигуряване на достъп до изследвания, професионален софтуер за работни станции (където се разчитат изследвания) и модул за отдалечен достъп до изследванията.

 

 

SC PACS Vet системата ни е съвместима с всички видове DICOM устройства за изображения - CT, CR. Софтуерна Компания ЕООД има опит с интегрирането на PACS с RIS.

Горната диаграма показва примерна конфигурация на SC PACS Vet:

- SC PACS сървър (в средата) - това е ядрото на системата, която осигурява свързаност и съхранение на изследвания

- RIS сървър (в средата) – информационната система с която разполага клиниката, интегрирана с PACS система

- Интернет свързаност - осигурява достъп на специалисти извън клиниката като им дава оторизиран достъп до изследванията Останалите участници в схемата са апарати за изображения, работни станции и станции за дистанционни специалисти.