Модул статистика е приложение за генериране на статистически извадки за SC PACS. Всяка постъпила информация се индексира в база данни, от където е достъпна за генериране на статистическа справка. Тези справки са много полезни за следене работния цикъл на SC PACS. Може да се отичат направените изследвания за зададен период от време и също може да се следи използването на контрастни вещества при изследване.

Модул статистика е допълнително приложение към SC PACS. Този продукт дава възможност за детайлна справка на работния процес. При генериране на статистика се избират елементите, който да бъдат включени в извадката - тип на изследвания, период и други критерии. Така се сверява и месечния поток пациенти, минаващи през отделение Образна диагностика.